bg-header
bg-header


cá chép vượt vũ môn

Is_tag

  • SỰ TÍCH CÁ CHÉP VƯỢT VŨ MÔN

    SỰ TÍCH CÁ CHÉP VƯỢT VŨ MÔN Truyền thuyết kể rằng: “Vào một năm nọ, nạn hạn hán hoành hành vì số Rồng quá ít, không đủ làm mưa điều hoà cho cả nhân gian. Ngọc Hoàng thượng đế liền tổ chức một cuộc “Thi Rồng” nhằm tuyển chọn các con vật đủ khả năng, »