bg-header
bg-header


đồng đại

Is_tag

  • HÌNH ẢNH LÀNG NGHỀ VIỆT XƯA

    HÌNH ẢNH LÀNG NGHỀ VIỆT XƯA Với rừng vàng biển bạc cùng sự sáng tạo không giới hạn, từ xưa, người Việt đã có hàng trăm ngàn nghề để mưu sinh. Nhìn lại những bức ảnh lịch sử giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 mới thấy cha ông ta từ xưa »