bg-header
bg-header


lễ hội đại bái

Is_tag

  • LỊCH SỬ LỄ HỘI LÀNG ĐẠI BÁI

    HỘI ĐẠI BÁI Thờ : – Lạc Long Quân – Nguyễn Công Hiệp, Nguyễn Công Truyền Địa điểm: Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh Thời gian: 10/4 và 29/9 âm lịch Chính hội: 29/9 Đặc điểm: – Múa rồng, diễn thần Bạch Kê – Cỗ soạn dâng cụ trùm (chủ trì phường »