bg-header
bg-header


phong thủy

Phong-thuy-2

  • CẢNH GIỚI TỐI CAO CỦA PHONG THỦY

    CẢNH GIỚI TỐI CAO CỦA PHONG THỦY       “Sơn Hoàn Thủy Bão , Tàng Phong Tụ Khí , Khí Tụ Hữu Tình” là cảnh giới tối cao mà Phong Thủy Học truy cầu , cũng là cái mà phong thủy luôn đề cao và nghiên cứu . Khí , không có gì là »

  • TỨ LINH TRONG PHONG THỦY

    TỨ LINH TRONG PHONG THỦY    Bộ tranh tứ linh bằng đồng Dùng bộ tứ linh bày 4 phía của căn nhà có tác dụng tăng cường cát khí, chống lại hung khí, tránh được vận hạn và tăng cường tài lộc. Người xưa quan niệm bộ Tứ Linh là bốn con vật linh thiêng »