bg-header
bg-header


tìm hiểu con nghê

Is_tag

  • TÌM HIỂU VỀ CON NGHÊ

    TÌM HIỂU VỀ CON NGHÊ       Thiêng liêng biết bao là ngày Tết đến, dịp trọng đại để người đàn ông và những người con trai trong gia đình lau dọn bàn thờ tổ tiên.Cảnh này đã được nhà sưu tầm cổ vật Nam bộ Vương Hồng Sển “kể” lại trong Tập san »