bg-header
bg-header

  • block home
  • Trang chủ » tranh phong thủy cho người tuổi tý
  • block sep

tranh phong thủy cho người tuổi tý

Is_tag

  • TRANH PHONG THỦY CHO NGƯỜI TUỔI TỴ

    Tranh phong thủy cho người tuổi tỵ Tuổi Tỵ: 1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 Đại bàng tung cánh, rồng bay là những tranh thích hợp nhất với người tuổi tỵ; ngoài ra có mẫu đơn, cá chép ao sen, tùng hạc… Đại bàng và hổ có 5 đức: Văn »

  • TRANH PHONG THỦY CHO NGƯỜI TUỔI TÝ

    Tranh phong thủy cho người tuổi tý Tuổi Tý: 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 Tranh rồng, tranh sơn thuỷ hoành tráng, khí thế như bay, hướng nước chảy hoặc hướng rồng cuộn như chầu vào cung trung. Quý nhân tương trợ, tránh được thị phi, tàng phong tụ khí, »