bg-header
bg-header


ý nghĩa tranh tứ quý

Y-nghia-tranh-tu-quy

  • Ý NGHĨA TRANH TỨ QUÝ

    Ý NGHĨA TRANH TỨ QUÝ    Bộ tranh tứ quý bằng đồng   Tranh Tứ quý thuộc loại tứ bình (bốn bức) khổ lớn, vẽ cảnh tứ thời: xuân, hạ, thu, đông. Người treo tranh tứ quý không chỉ là để trang trí mà còn mang nhiều ý nghĩa cầu may mắn, phú quý, sung »