bg-header
bg-header


ý nghĩa tứ linh

Is_tag

  • TỨ LINH TRONG PHONG THỦY

    TỨ LINH TRONG PHONG THỦY    Bộ tranh tứ linh bằng đồng Dùng bộ tứ linh bày 4 phía của căn nhà có tác dụng tăng cường cát khí, chống lại hung khí, tránh được vận hạn và tăng cường tài lộc. Người xưa quan niệm bộ Tứ Linh là bốn con vật linh thiêng »