bg-header
bg-header


bàn thờ gia tiên

Is_tag

  • SẮP ĐẶT BÀN THỜ GIA TIÊN

    SẮP ĐẶT BÀN THỜ GIA TIÊN   1. Ý nghĩa, vị trí  đặt bàn thờ Gia Tiên Đối diện bàn thờ gia tiên nên có cửa lớn hoặc cửa sổ để thêm sinh khí. 2. Sơ đồ bày  trí bàn thờ Gia Tiên cơ bản Tùy điều kiện kinh tế của Gia Chủ có thể mua »