bg-header
bg-header


câu đối đồng

Is_tag

  • Ý NGHĨA CỦA HOÀNH PHI CÂU ĐỐI

    Ý NGHĨA CỦA HOÀNH PHI CÂU ĐỐI       Đây là một cách tao nhã thể hiện gia phong của một gia đình Việt xưa mà Hà Nội không là ngoại lệ. Người ta khó hình dung được một nếp nhà Hà Nội cũ được xem là gia giáo, từng nhiều phen đói ăn, »