bg-header
bg-header


chọn tranh phong thủy

Is_tag

  • CHỌN TRANH THEO TUỔI

    CHỌN TRANH THEO TUỔI 1.Tuổi Tý: 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 Tranh rồng, tranh sơn thuỷ hoành tráng, khí thế như bay, hướng nước chảy hoặc hướng rồng cuộn như chầu vào cung trung. Quý nhân tương trợ, tránh được thị phi, tàng phong tụ khí, tiến tài khai »