bg-header
bg-header


lịch sử

Is_tag

  • LỊCH SỬ LÀNG NGHỀ – ĐỒNG ĐẠI BÁI

    LỊCH SỬ LÀNG NGHỀ   Đại Bái thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh là một trong số ít những làng nghề đúc đồng nổi tiếng ở Việt Nam. Theo tương truyền, năm xưa làng Đại Bái còn có tên là làng Văn Lang, nằm trên một dải đất cao bên bờ sông Bái Giang, »