bg-header
bg-header


tranh đồng mừng thọ

Is_tag

  • Ý nghĩa tranh mừng thọ

    Tranh đồng mừng thọ Trong đời sống văn hóa của người Việt ta, hình tượng Ông thọ, Bà thọ hay chữ Thọ đều mang ý nghĩa cầu chúc ông bà được sống lâu, sống mạnh khỏe. Đặc biệt là vào mỗi dịp tết đến xuân về. Là dịp mà con cháu trong gia đình được »