bg-header
bg-header

  • block home
  • Trang chủ » tranh phong thủy cho người tuổi thân
  • block sep

tranh phong thủy cho người tuổi thân

Is_tag

  • TRANH PHONG THỦY CHO NGƯỜI TUỔI THÂN

    Tranh phong thủy cho người tuổi Thân Tuổi Thân (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004) Trong nhà nếu có người già, treo tranh đàn dơi, tranh tùng hạc, hoa điểu, trúc… Người già bình an, thiên quan tứ phúc, ngũ phúc đều vượng (phúc, lộc, thọ, khang, ninh). Tranh dơi »