bg-header
bg-header


ý nghĩa lộc bình

Is_tag

  • Ý NGHĨA LỘC BÌNH

    Ý nghĩa  lộc bình Lộc bình có thể được làm từ nhiều chất liệu khác nhau nhưng chúng đều mang một ý nghĩa phong thủy nhất định. Lộc bình có hình dạng rất đặc trưng, thân phình to, cổ thắt lại, trên miệng thường loe ra. Trong phong thủy lộc bình mang ý nghĩa tượng »